اخبار

فوری/خبر خوش دیوان عدالت برای تبدیل قراردادهای موقت کارگران به دائمی+سند

کارگر آنلاین | در رای دیوان عدالت اداری به شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۲۷ و ۹۸۰۳۳۵۰ آمده است : در قراردادهای موقت که برای مرتبه دوم به صورت ضمنی و به طور موقت تمدید شده است بعد از انقضاء مدت قرارداد ادامه قرارداد در کارهای دائمی یا با جنبه مستمر بدون ذکر مدت و به صورت صریح یا ضمنی تمدید می‌شود قرارداد دائمی تلقی خواهد شد.
فوری/خبر خوش دیوان عدالت برای تبدیل قراردادهای موقت کارگران به دائمی+سند

کارگر آنلاین | در رای دیوان عدالت اداری  به شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۲۷ و ۹۸۰۳۳۵۰ آمده است : در قراردادهای موقت که برای مرتبه دوم به صورت ضمنی و به طور موقت تمدید شده است بعد از انقضاء مدت قرارداد ادامه قرارداد در کارهای دائمی یا با جنبه مستمر بدون ذکر مدت و به صورت صریح یا ضمنی تمدید می‌شود قرارداد دائمی تلقی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید