قوانین و مقررات سایت کارازمن

 کلیه کاربرانی که قصد عضویت و خرید پکیج از سایت کارازمن را دارند ، باید مفاد این توافق‌نامه را کامل مطالعه و سپس اقدام به عضویت و خرید از سایت   کنند. عضویت در سایت و یا خرید از آن به منزله مطالعه و قبول شرایط خرید و عضویت و قوانین و مقررات مربوطه است.

قوانین و مقررات سایت کارازمن